PRÁCE NAPŘÍČ SPEKTREM TECHNIK

KOLEKCE UKÁZEK

“Všechny umělecké žánry jsou dobré kromě nudného.”
VOLTAIRE
“„Buď sám sebou! stejně se to nedá dlouho zatajovat!“

WIESLAW BRUDZINSKI
“Umět se postavit k malířskému stojanu nemusí být ještě vyjádřením uměleckého postoje.”
JOSEF POLÁČEK